Vision and Philosophy

Vision – Otara Samoan Assembly of God Church

Ia manumaloina o agaga mo Keriso, ma ia fausia le fale o le Tupu i le fa’aleagaga ma le fa’aletino, e faia i le fa’atuatua.

Winning souls and building the King’s House physically and spiritually by faith.


Sara Petesa A’oga Amata Filosofia 

Mai lenei fale o le alofa tunoa e tupuga mai ai tupu o nu’u

Ia atoatoa ona lelei le va’aia ma le a’oa’oina o tamaiti e pei ona faia i le aiga. Ona o le tatou a’oga o le A’oga fa’ata’ita’i kerisiano Samoa, ua fa’amoemoe ai, ia a’oa’oina le gagana Samoa atoa ma tu ma aganu’u fa’asamoa i totonu o mataupu ua fa’ata’atia, ma le tāua o a’oa’oga fa’a-kerisiano i totonu o polokalame ua fa’atinoina.

Philosophy

Out of this house of mercy shall come kings and queens of nations

Sara Petesa A’oga Amata aims to provide the best quality care and education for all children in an “at home” environment. Being a Samoan Christian Early Childhood Centre, we aim to foster the Samoan language, culture and values in our curriculum. Our christian values and principles are also implemented in our Centre’s programming and ethics.